Rezidenční místo

Praktik Vyškov s.r.o., IČ: 058 32 268

Nahořany 15, 549 07 Nahořany

zastoupená MUDr. Zdeňkem Krejčou, jednatelem

vyhlašuje

v souladu s vyhláškou MZ ČR 186/2009 Sb., o rezidenčních místech 

Výběrové řízení na Rezidenční místo

v oboru

Všeobecné praktické lékařství- 1 místo

Uchazeči o rezidenční místo jsou povinni podat v 1 vyhotovení následují doklady:

 1. přihlášku do výběrového řízení na místo rezidenta
 2. osobní dotazník (strana 1 a 2)
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší třech měsíců
 4. výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců
 5. neověřenou kopii dokladu potvrzují získání odborné způsobilosti
 6. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 7. potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 8. přehled odborné praxe

Lhůta a místo pro podání přihlášek:

Termín pro podání přihlášek je od 25. 6. 2023 do 31. 7. 2023 včetně; doručení poštou nebo osobně. 

Místo podání – adresa

Poštou na adresu: MUDr. Zdeněk Krejča, Praktik Vyškov s.r.o., Puškinova 409/63, 682 01 Vyškov

Osobně: v ordinační době přímo v ordinaci- Puškinova 409/63, 682 01 Vyškov (1.patro vlevo), obálka s přihláškou musí být označena nápisem „Výběrové řízení na rezidenční místo“  

Kritéria pro hodnocení uchazečů

 1. odborná způsobilost
 2. zdravotní způsobilost
 3. bezúhonnost
 4. motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu (1-30 bodů)
 5. dosavadní odborná praxe uchazeče (1-20 bodů)
 6. zájem o práci v oboru VPL (1-10 bodů)
 7. zájem o výkon povolání v daném regionu (1-10 bodů)
 8. předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL (1-10 bodů)
 9. komunikační schopnosti (1-10 bodů)

Celkem 6-90 bodů

Způsob hodnocení uchazečů:

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených u lékařů zák. č. 95/2004 Sb., bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Ostatní kritéria budou hodnocena bodově.

K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky nebo telefonicky.

 

Kontakt v případě dotazů tel. č.  774 504 322, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ve Vyškově dne 25. 6. 2023

 

MUDr. Zdeněk Krejča, jednatel

 

Příloha ke stažení: 

Priloha-1-Vyhlaska-c.-186_2009-Sb.pdf (mzcr.cz)

Priloha-3-Prihlaska (4).xlsx

Priloha-4-Osobni-dotaznik (3).xlsx