Ordinační hodiny

Pondělí

7:00 - 9:00 odběry - objednaní

9:00- 12:00 objednaní

12:00 - 13:00 akutní případy - nachlazení

13:00 - 14:00 telefonické sdělování výsledků

Úterý

7:00-9:00 odběry - objednaní

9:00 - 12:00 objednaní

12:00 - 13:00 akutní případy - nachlazení

Středa

12:00 - 17:00 objednaní - pracující

17:00 - 18:00 akutní případy - nachlazení

Čtvrtek

7:00 - 9:00 odběry - objednaní

9:00 - 12:00 objednaní

12:00 - 13:00 akutní případy - nachlazení

Pátek

7:00 - 9:00 odběry - objednaní

9:00 - 11:00 objednaní

11:00 - 12:00 akutní případy - nachlazení

Telefonické sdělování výsledků - pondělí 13:00 - 14:00

Posledního pacienta bereme 15 min před koncem pracovní doby!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Před návštěvou prosím vždy volejte, a to s jakýmkoliv problémem.

S nachlazením prosím volejte vždy, než se k nám vypravíte. 

Nové pacienty nepřijímáme.

Dále žádáme všechny pacienty o trpělivost. Jsme zdravotnické zařízení a čas je především orientační, i když se jej snažíme co nejvíce dodržovat. Přednostně ovšem ošetřujeme akutní stavy.

Přesto se snažte vždy být objednaní.