Ceník

Ceník poskytovaných služeb: *

(platnost od 25.03.2024)

 

Výpis z dokumentace (v zákonem stanovené lhůtě).…………………………………………………. 450,- Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení mot. vozidel ................……………………………….. 1100,- Kč

Vyšetření na svářečský průkaz / kurz…………………………………………………………………………. 1100,- Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k držení Zbrojního průkazu ……………………………………….. 1100,- Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti ke sportu sportu dle Vyhl. 391/2013 Sb. (pokud se nejedná o prohlídku,

kterou je nutno provést na sportovní ambulanci)………………………………..………………….. 1100,- Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k vedení plavidla dle Vyhl. 48/2023 Sb. …..……………….. 1100,- Kč

Posudek o zdrav. omezení ze zdravotních důvodů pro úřad práce dle zákona 435/2004 Sb... 500,- Kč

Posudek o zdrav. stavu před přijetím do zařízení sociálních služeb ………………………… 500,- Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti pro školu v přírodě a zotavovací akce ………………… 500,- Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti dle jiných právních předpisů…………………………………… 1100,- Kč

Vypsání úrazové pojistky …………………………………………………………..... 500-1000,- Kč / za každý formulář

Hodnocení úrazu – bolestné (pouze pracovní úrazy)……………………........................ 1100,- Kč

Hodnocení trvalých následků (pouze pracovní úrazy).…………….............................. 1100,- Kč

 • v ceně je 5 stran kopií

Podrobný výpis z dokumentace pro komerční pojištění …………… 450-100,-Kč – dle náročnosti

Vypsání lázeňského návrhu – samoplátce ………………………………………………………………… 360,- Kč

Vyšetření pro studium na SS, VŠ ……………………………………………………………………………….. 500,- Kč

Stanovení glykemie – na vlastní žádost …………………………………………………………………….. 33,- Kč

Vyšetření CRP („zánětlivé reakce“, z prstu) - na vlastní žádost …………………………………. 160,- Kč

 • včetně konzultace lékařem

Vyšetření Streptococcus pyogenes v dutině ústní (rychlotest) - na vlastní žádost ……. 270,- Kč

 • včetně konzultace lékařem

Test na okultní (skryté) krvácení do stolice – na vlastní žádost ………………………………… 300,- Kč

 • pojišťovnami hrazeno nad 50 let věku
 • včetně konzultace lékařem

TK Holter (24 hodinové měření krevního tlaku) - na vlastní žádost …………………………… 1500,- Kč

 • včetně konzultace lékařem

Stanovení ABI indexu (měření TK na všech 4 končetinách) - na vlastní žádost ………….. 230,- Kč

 • včetně konzultace lékařem

Provedení EKG – na vlastní žádost ……………………………………………………………………………. 240,- Kč

 • včetně konzultace lékařem

Spirometrie (včetně interpretace a konzultace lékařem) .......……………………………………….  240,- Kč

Administrativní výkon lékaře, jinde nezařazený …………………………………………..   150,- Kč á 10 min

Kopírování dokumentace na žádost pacienta ……………………………………………. 10,- Kč za 1 stránku

+ 100,- Kč administrativní poplatek

Neurgentní vyšetření vyžádané mimo ordinační hodiny...............................................  360,- Kč

Tejpování…………………………………………………………………………………………………….    2,- Kč/1 cm pásky

Obezitologie:

Úvodní konzultace (včetně antropometrického měření)- do 60 minut …………………….. 1400 ,- Kč

Kontrolní vyšetření (včetně měření)- á 15 minut ……………………………………………………. 240,- Kč

ODBĚRY KRVE- protilátky na vybraná onemocnění/ funkčnost očkování:

(včetně konzultace výsledku lékařem)

- HIV …………………………………………………………………………………………………………………………. 800,- Kč

- klíšťová encefalitida ……………………………………………………………………………………………….. 700,- Kč

- žloutenka/hepatitida B …………………………………………………………………………………………… 700,- Kč

- tetanus …………………………………………………………………………………………………………………… 700,- Kč

- plané neštovice ………………………………………………………………………………………………………. 700,- Kč

- spalničky …………………………………………………………………………………………………………………  700,- Kč

- COVID-19 ……………………………………………………………………………………………………………….. 700,- Kč

 

* Ceny zde neuvedené se řídí Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 1/2024/CAU nebo vzájemnou dohodou.

 

Pracovně-lékařská péče:

Prohlídka dobrovolného hasiče (včetně EKG vyšetření) ……………………………………………. 800,- Kč

Prohlídky zaměstnanců ...............................………………………………………………………… 1112,- Kč

 • vstupní, periodická, mimořádná, výstupní i následná prohlídka
 • v rozsahu základního vyšetření lékařem a sestrou+ vyšetření moči papírkem

Lékařský dohled na pracovišti (minimální sazba 2000,- Kč) …………………………… 2000,- Kč/1 hod

Školení první pomoci (minimální sazba 2500,- Kč) ………………………………….  250,- Kč á 1 účastník

Náklady na dopravu …………………………………………………………………………………………… 10,- Kč/1 km

Další úkony, shora neuvedené, se řídí hodinovou sazbou ……………………………....… 2000,- Kč/hod

 

Očkování- nehrazená pojišťovnami *+

(leden 2024)

Mezinárodní očkovací průkaz – vystavení …………………………………………………………………. 300,- Kč

Chřipka – vakcína Vaxigrip Tetra nebo Influvac Tetra (proti 4 kmenům) – samoplátci ……….. 650,- Kč

 • pojišťovnami hrazeno nad 65 let a při některých chorobách

Klíšťová meningoencephalitida  ……………………………………………………………………………….. 1100,- Kč

 • vakcína FSME-Immun 0,5ml, celkově jsou potřeba 3 dávky (2.dávka za 1-3měsíce po první dávce, 3.dávka za 5-12 měsíců po 2.dávce), následně přeočkování za 3-5 let

Virová hepatitida B (žloutenka) ………………………………………………………………………………… 1150,- Kč

 • vakcína Engerix B 20ug, celkově jsou potřeba 3 dávky
 • očkovací schéma: 0, 1, 6 měsíců

Virová hepatitida A (žloutenka) ………………………………………………………………………………. 1700,- Kč

 • vakcína Vaqta, celkově jsou potřeba 2 dávky (2.dávka 6-12 měsíců po první dávce)

Virová hepatitida A a B (kombinovaná vakcína) ………………………………………………………. 2100,- Kč

 • vakcína Twinrix, celkově jsou potřeba 3 dávky
 • očkovací schéma: 0, 1, 6 měsíců

Tetanus, černý kašel a záškrt - kombinovaná vakcína Boostrix ………………………………….. 1150,- Kč

 • podává se jedna dávka v době přeočkování proti tetanu nebo nejdříve 1 rok po předchozím očkování proti tetanu

Pneumokokové infekce – vakcína Prevenar 13 ……………………………………………………….. 1800,- Kč

 • podává se jedna dávka
 • možné je aplikovat i jiné vakcíny – na dotaz vysvětlím rozdíly

Plané neštovice ………………………………………………………………………………………………………. 1900,- Kč

 • vakcína Varilrix, celkově 2 dávky (2. dávka nejméně 6 týdnů po první dávce)

Meningokokové infekce – vakcína Bexsero či Trumenba (meningokoky skupiny B) ….. 2250,- Kč

 • 2 dávky s odstupem minimálně 1 měsíc

 Meningokokové infekce – vakcína Nimenrix (meningokoky skupiny A, C, W135, Y) … 1500,- Kč

 • podává se 1 dávka

HPV infekce – rakovina děložního čípku – vakcína Gardasil 9 …………………………………. 3500,- Kč

 • vhodné pro ženy i muže, proti 9 kmenům HPV
 • očkovací schéma: 0, 2, 6 měsíců

HPV infekce – rakovina děložního čípku – vakcína Cervarix …………………………………. 2100,- Kč

 • vhodné pro ženy i muže, proti 2 kmenům HPV
 • očkovací schéma: 0, 1, 6 měsíců

Břišní tyfus – vakcína Typhim VI ……………………………………………………………………………….. 1600,- Kč

 • stačí jedna dávka
 • přeočkování se provádí každé 3 roky, pokud trvá riziko nákazy tyfem

Hemofilové infekce- vakcína Hiberix …………………………………………………………………………. 650,- Kč

 • vhodné přeočkovat v dospělosti jednou dávkou

Cholera- vakcína Dukoral ………………………………………………………………………………………… 1950,- Kč

 • podávají se 2 dávky- odstup min. 1 týden, max. 6 týdnů
 • pro trvalou ochranu se podává 3.dávka do 2 let
 • podává se ústy
 • cena je za jednu dávku, ale platí se za celé balení, které obsahuje 2 dávky

Japonská encefalitida- vakcína Ixiaro ………………………………………………………………………. 4150,- Kč

 • očkovací schéma: 0, 28 dní (2 dávky)
 • posilovací dávka za 12-24 měsíců

 Vzteklina- vakcína Verorab ………………………………………………………………………………………..  1550,- Kč

 • očkovací schéma: 0, 7, 28 dní (3 dávky)
 • posilovací dávka dle rizika infekce- za 6 měsíců až 5 let

Horečka dengue – vakcína Qdenga ……………………………………………………………………………..  3750,- Kč

 • podávají se 2 dávky v odstupu 3 měsíců

Pásový opar- vakcína Shingrix ………………………………………………………………………………….  5650, -Kč

 • podává se jedna dávka, zkontrolujte příspěvky pojišťoven (může být až 2.000,- Kč)
 • vhodné nad 50 let věku; v případě vyšších rizik i dříve

RS virus- vakcíny Arexvy či Abrysvo…………………………………………………………………………..  5450,- Kč

 • podává se 1 dávka
 • od 60 let věku

Zarděnky, spalničky, příušnice- vakcína M-M-RvaxPro .…………………………………………………..  950,- Kč

 

Ostatní vakcíny na dotaz.

 

* Ceny vakcín se každý měsíc mohou měnit, v závislosti na ceně od dodavatele.

+ Uvedené ceny jsou za jednotlivou dávku včetně aplikace, pokud není uvedeno jinak.