O nás

Poskytujeme komplexní péči v oboru Všeobecné praktické lékařství (pro dospělé).

 

V naší ordinaci nad rámec základního vybavení poskytujeme tyto služby:

- EKG

- TK Holter (24-hodinové měření krevního tlaku)

- CRP (k odlišení bakteriální a virové infekce; tedy rozhodnutí, zda nasadit antibiotika)

- INR (vyšetření srážlivosti krve)

- TOKS (test na skryté krvácení do stolice)

- Streptest (k průkazu Streptococcus pyogenes v dutině ústní)

- ABI index (screening stavu tepen dolních končetin)

- pulzní oxymetrie

- CO ve vydechovaném vzduchu u kuřáků

- Troponin T (časná diagnostika srdečního infarktu)

- D-dimery (časná diagnostika žilních tromboz a plicních embolií)

- screening spánkové apnoe (vhodné vyš. při chrápání)

 

Samozřejmostí je provádění pracovně-lékařských prohlídek.

 

Lékař:

MUDr. Zdeněk Krejča

- atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství

- Interní kmen v oboru Vnitřní lékařství a Všeobecné praktické lékařství

- od roku 2015 stále Diplom celoživotního vzdělávání

- Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství

- Certifikát k provádění tapingu (tejpování)

- člen SVL ČLS JEP (Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)

- člen SPL ČR (Sdružení praktických lékařů České republiky)

- člen ČLK (Česká lékařská komora)

2012 - promoce - Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

        - promoce s vyznamenáním = "červený" diplom

2012 - 2015 Nemocnice Vyškov, Interní oddělení (z toho 1 rok JIP)

2015 - 2017 MUDr. Danuše Adamcová s.r.o.

2016 - Praktik Sýkorová Rousínov s.r.o.

-  v rámci specializačního vzdělávání absolvované stáže v těchto oborech: vnitřní lékařství, rehabilitace, geriatrie, neurologie, chirurgie, ARO, gynekologie a porodnictví, pediatrie (lůžkové odd. i ambulance), ORL, ortopedie, urologie, intenzivní medicína, oční, psychiatrie, hygiena a epidemiologie, kožní, všeobecné praktické lékařství.

 

Sestra:

Mgr. Dita Wagnerová

Registrovaná všeobecná sestra