Pondělí - Pátek
Ordinační hodiny..

+420 774 504 604
ordinace@praktik-vyskov.cz

Puškinova 409/63
682 01 Vyškov

 • e833d278b3b6836d8a63ea298c7be405.jpeg

  e833d278b3b6836d8a63ea298c7be405.jpeg

 • 56768ffddaba1886c90e8a821e1acd4a.jpeg

  56768ffddaba1886c90e8a821e1acd4a.jpeg

 • 9fbca90618fea05b3b7c90f1041c9aa6.jpeg

  9fbca90618fea05b3b7c90f1041c9aa6.jpeg

MUDr. Zdeněk Krejča 

 • atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství
 • interní kmen v oboru Vnitřní lékařství a Všeobecné praktické lékařství
 • od roku 2015 stále Diplom celoživotního vzdělávání
 • licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
 • certifikát k provádění tapingu (tejpování)
 • člen SVL ČLS JEP (Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)
 • člen SPL ČR (Sdružení praktických lékařů České republiky)
 • člen ČLK (Česká lékařská komora)
 • Člen SMOS (Společnost pro metabolická onemocnění skeletu)
 • Certifikát „OZARO“ pro SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
 • Certifikát k provádění kostní denzitometrie
 • Přednášková činnost – první pomoc v podnicích a osteologie pro lékaře
 • Aktuálně zařazen do předatestační přípravy v oboru Klinická osteologie (u prof. MUDr. Horáka v Olomouci)

2012   promoce - Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové - promoce s vyznamenáním = "červený" diplom

2012 - 2015 Nemocnice Vyškov, Interní oddělení (z toho 1 rok JIP)

2015 - 2017 MUDr. Danuše Adamcová s.r.o.

2016 - praktik Sýkorová Rousínov s.r.o.

2017- doposud Praktik Vyškov s.r.o.

2024- doposud stáže ve FN Olomouc – Klinická osteologie

V rámci specializačního vzdělávání absolvované stáže v těchto oborech: vnitřní lékařství, rehabilitace, geriatrie, neurologie, chirurgie, ARO, gynekologie a porodnictví, pediatrie (lůžkové odd. i ambulance), ORL, ortopedie, urologie, intenzivní medicína, oční, psychiatrie, hygiena a epidemiologie, kožní, všeobecné praktické lékařství.

 

MUDr. Petra Krejčová

 • Interní kmen v oboru Geriatrie a Všeobecné praktické lékařství
 • Certifikát k provádění kostní denzitometrie
 • Certifikát k provádění tapingu (tejpování)
 • Člen ČLK (Česká lékařská komora)

2013 promoce – Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

2013–2024 Nemocnice Vyškov, Oddělení následné péče

2017 – doposud Praktik Vyškov s.r.o.

V rámci specializačního vzdělávání absolvované stáže v těchto oborech: vnitřní lékařství, rehabilitace, geriatrie, neurologie, chirurgie, ARO, gynekologie a porodnictví, pediatrie (lůžkové odd. i ambulance), ORL, ortopedie, urologie, intenzivní medicína, oční, psychiatrie, hygiena a epidemiologie, kožní, všeobecné praktické lékařství.

 

Mgr. Dita Wagnerová 

Registrovaná všeobecná sestra

 • Školní praxe – cca 3000 hod v různých zdravotnických zařízeních a nemocničních odděleníc0068
 • Certifikát k provádění kostní denzitometrie
 • Masérský kurz (pro sportovní a rekondiční masáže, medová detoxikační masáž)

2011 promoce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – titul Bc.

2013 promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity – titul Mgr.

2011–2012 Dům chráněného bydlení Rousínov

2013–2023 ARO, FN u sv. Anny Brno

2012–2013 Domov pro seniory Holásecká